pokerstars spela överföring av pengar gräns

10.4Användaren är begränsad till "Internt bruk" vilket innebär användning av Licensierad programvara endast för casino spel licens grader Användarens vanliga interna personliga bruk och aldrig för vidare försäljning, licensiering eller distribution. .
Angående OpenSSL Toolkit: Copyright The OpenSSL Project.
8.2Du förbinder dig att hålla Rational Group, Gruppen och dess aktieägare, ledning och anställda fria från och emot alla anspråk, ansvarskrav, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader och varje annan kostnad, oavsett orsak, som uppstått till följd av: ditt brott mot Avtalet.Genom att ingå detta Avtal uppmärksammar du att PokerStars, BetStars, PokerStars Casino, Sports Jackpots och Full Tilt är varumärken som ägs och kontrolleras av en bolagsgrupp kallad Rational Group.Chargeback, och/eller nekat eller returnerat en betalning i relation till Tjänsten; du har gjort dig skyldig till fusk i ditt användande av Tjänsten, inkluderat brott mot Paragraf 5 och/eller.17; du använder Webbplatserna, Tjänsten eller ditt Rational Group-konto i ond tro; eller du bryter mot.Du intygar att du inte ska försöka kringgå, påverka eller blockera sådana åtgärder, inkluderat, men ej begränsat till, användande av tredje parts programvara som kringgår, påverkar eller blockerar sådana åtgärder.Nedan ser du regler och villkor som gäller vid nyttjande av PM-spel.Du godkänner härmed att du, genom nyttjande av Tjänsten och Webbplatserna, ej har rätt till Webbplatsernas innehåll och/eller Varumärken, eller delar därav.4: RSA säkerhetsdosa: RSA är en tvåfaktors verifieringsteknologi som används för att skydda nätverksresurser.Tjänsten är endast avsedd för användarens personliga bruk och underhållning och inte för pengar, och får inte användas för att skapa någon ekonomisk vinst eller fördel för dig.Ändringar OCH tillÄGG Stars Mobile förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra detta Avtal eller del av detta utan meddelande i förväg och du är bunden av ett sådant ändrat Avtal inom 14 dagar från det att ändringen publiceras på Webbplatserna.Att ha mer än ett konto är ett brott mot våra.18.5Användaren måste spel casino gratis ladda ner storbritannien uppge fullständiga och sanningsenliga uppgifter på begäran av Rational Group, i anknytning till Användarens nyttjande av Tjänsten, och i enlighet med vår Sekretesspolicy.18.2Avtalet ska varken skapa eller ge rättigheter hur att spela blackjack väl tabellen eller förmåner till fördel för tredje part som inte är part i Avtalet med undantag av företag i Gruppen och Tredjepartsleverantörer.Ofredande är absolut förbjudet i alla pokerspel.Under sådana omständigheter är Rational Group inte skyldiga att återbetala belopp som vid tillfället finns innestående på ditt konto.Vidare förbehåller vi oss rätten att temporärt eller permanent återkalla licensen och utesluta dig från användning av Tjänsten om erfordrat åldersbevis inte tillhandahålls eller om vi misstänker att du är omyndig.
Obehörig användning av Inloggningsuppgifterna är Användarens eget ansvar och ska anses vara hans/hennes användning.
Vid diskrepans mellan pokerkorten som visas på din dator och data som har registrerats på Stars Mobiles servrar ska det senare gälla.
Spelarnas medverkan är en viktig del av att se till att PokerStars blir en rolig erfarenhet för alla.Säkerhetsdosor kan köpas i, vIP Store och ger den högsta nivån av säkerhet i kombination med en PIN och ditt lösenord.För mer information, se deras hemsida /consumers/odr/ och följ instruktionerna för att skicka ditt klagomål.5.3 ÖverfÖringar AV riktiga pengar.Om e-postadressen som finns registrerad på ditt PokerStarskonto är felaktig, rekommenderar vi att du ändrar den.Du uppmärksammar att Stars Mobile inte är tvungna att göra någon återbetalning oavsett anledning, och att du inte får pengar eller annan kompensation för oanvända Virtuella marker när ett Användarkonto stängs, oavsett om det skedde frivilligt eller ofrivilligt.