spel på internet marknadsföring

Under många år har rättstvister pågått.
Där beräknas de utländska aktörerna har omsatt 1,1 gratis casino bonus hunter miljard kronor samtidigt som den reglerade Svenska spelmarknaden minskade med mer än 2 procent.
Alltså den marknad där Svenska Spel verkar.Vid marknadsföringen måste också måttfullhet iakttas.Svenska spel har sökt men har ännu inte fått tillstånd för att ha nätkasinon.Och det är i de digitala kanalerna konsultbolaget ser att möjligheterna till tillväxt ligger.Reklam via internet, enligt lotterilagen är det förbjudet att göra reklam för lotterier som saknar tillstånd i Sverige.Spelreklam i tv, reklam för nätkasino och för olika speloperatörer som syns i flera tv-kanaler är möjlig därför att dessa tv-kanaler sänder från Storbritannien, som har andra reklamregler än Sverige.En helt okej satsning med andra ord, om den vore ärlig.Hallå konsument, bevakar dina intressen som konsument vad gäller spelreklam och ger vägledning i olika konsumentfrågor.Att snacka i mössan är inte lätt när regeringen vill både det ena och det andra.Anmäl marknadsföring till Konsumentverket, skicka tips till Lotteriinspektionen, precis som tidigare gäller att marknadsföringen även måste följa de generella regler som gäller för marknadsföring av alla varor och tjänster enligt marknadsföringslagen.Även andra typer av främjande av ett utländskt spelbolag, till exempel om speakern hänvisar till ett utländskt spelbolags odds, riskerar att bryta mot lotterilagen.Konsumentverket och Lotteriinspektionen delar på tillsynsansvaret för de nya bestämmelserna.Inte heller exakt hur de olika kundsegmenten ser.Men att få sitt spel demonstrerat av andra är enligt en ny undersökning bra marknadsföring då 65 procent av de som deltog i undersökningen angav att de köpt spel efter att ha sett dem demonstreras av andra spelare på nätet.
Det är framför allt de oreglerade aktörerna som ökar mest, säger Joel Kitti-Junros.
Bolaget väljer att köpa in en lösning och sköta hanteringen själva, istället för att lägga ut den uppgiften på en extern aktör.Men de är också verksamma på en konkurrensutsatt marknad men såväl andra svenska spelbolag som utlandsreglerade bolag, dit bland andra Unibet och Bet365 räknas.Där finns inga andra aktörer i Sverige.Med andra ord ren Trump-logik när den är som bäst.Metoden är som vanligt att samla in stora mängder data från spelarna, analysera den och med insikterna ta fram relevanta annonser som sedan visas till olika kundgrupper.Men frågan är hur väl satsningen rimmar med deras andra uppdrag: att förhindra spelmissbruk.Det är framför allt i de digitala plattformarna tillväxten sker, visar en rapport från konsultbolaget Mediavison.